SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o.Tradice slévárenství již od roku 1882

Pour Energo s.r.o.

Společnost POUR ENERGO s.r.o., se sídlem Vrahovická 424/91, 798 11 Prostějov, IČ: 02224925, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miloušem Pourem nemá žádné důvěrné informace, které má povinnost zveřejnit dle čl. 4 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Společnost podniká v energetických odvětvích, ve vymezeném území bývalé a.s. Agrostroj Prostějov na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu od 1. 1. 2019. Společnost má udělenou licenci na distribuci elektřiny č. 121835276, licenci na distribuci plynu č. 221835277, licenci na obchod s elektřinou č. 141835274 a licenci na obchod plynem č. 241835275. Předchozím držitelem licencí pro podnikání v energetických odvětvích byl na tomto území do 31. 12. 2018 Ing. Milouš Pour.

385

Oznámení o vývěsce:

Zpracovaný aktualizovaný předpokládaný rozvoj distribuční soustavy /elektřina i plyn/ naleznete k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov, Vrahovická 41, u odpovědného zástupce držitele licencí - Ing. Mgr. J. Černý, tel.: 602 578 201 budova hlavní trafostanice areálu.

Zpracovaný aktualizovaný havarijní plán distribuční soustavy /elektřina i plyn/ naleznete k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov, Vrahovická 41, u odpovědného zástupce držitele licence na distribuci elektřiny - Ing. Mgr. J. Černý, tel.: 602 578 201.


LICENCE UDĚLENÉ ENERGETICKÝM REGULAČNÍM ÚŘADEM

Rozhodnutí o udělení licence č. 141835274 - obchod s elektřinou náhled zde
Rozhodnutí o udělení licence č. 221835277 - skupina 22 distribuce plynu náhled zde
Rozhodnutí o udělení licence č. 241835275 - obchod s plynem náhled zde
Rozhodnutí o udělení licence č. 121835276 - skupina 12 distribuce elektřiny náhled zde

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy PPLDS
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy příloha 1 PPLDS_P1
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy příloha 2 PPLDS_P2
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy příloha 3 PPLDS_P3
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy příloha 4 PPLDS_P4
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy příloha 5 PPLDS_P5
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy příloha 6 PPLDS_P6
Implementace nařízení komise EU Nařízení RfG

PRODUKTY A CENY ELEKTŘINY

POUR ENERGO s.r.o. - provozovatel lokální distribuční soustavy převzal od provozovatele nadřazené distribuční soustavy ceny za distribuci a za související služby v elektroenergetice. S cenami za dodávku elektřiny jsou zákazníci seznámeni. Platný ceník je k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov, Vrahovická 41, u vedoucího služeb - Ing. Mgr. J. Černý, tel.: 602578201 budova hlavní trafostanice areálu.

Aktuální pevné ceny za distribuci a za související služby v elektroenergetice, které stanovuje cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad, jsou rovněž zveřejněny v plném znění a je možno se s nimi seznámit na internetových stránkách www.eru.cz.

Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí platné od 1.1.2022 si můžete stáhnout  zde

Podmínky zajištění služby distribuční soustavy v elektroenergetice pro odběrná místa nebo předávací místa připojená na napěťové hladině VN platné od 1.1.2019 si můžete stáhnout zde

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2022 - distribuce elektřiny si můžete stáhnout  zde.

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2022 - dodávky elektřiny si můžete stáhnout zde.

PRODUKTY A CENY ZEMNÍHO PLYNU

POUR ENERGO s.r.o. - provozovatel lokální distribuční soustavy převzal od provozovatele nadřazené distribuční soustavy ceny za distribuci a za související služby v plynárenství. S cenami za dodávku plynu jsou zákazníci seznámeni. Platný ceník je k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov, Vrahovická 41, u vedoucího služeb - Ing. Mgr. J. Černý, tel.: 602578201 budova hlavní trafostanice areálu.

Aktuální pevné ceny za distribuci plynu a související služby v plynárenství, které stanovuje cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad, jsou rovněž zveřejněny v plném znění a je možno se s nimi seznámit na internetových stránkách www.eru.cz

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu platné od 1.1.2023 si můžete stáhnout zde.

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2022 - distribuce plynu si můžete stáhnout zde.


KONTAKT - POUR ENERGO s.r.o.

Název firmy: POUR ENERGO s.r.o.
Sídlo: Vrahovická 424/91, 798 11, Prostějov, provozovna Vrahovická 41
DIČ: CZ02224925
IČ: 02224925
Bankovní spojení: 107-5717920237/0100
Vedoucí služeb: Ing. Mgr. Jan Černý
Tel.: +420 582 808 640, mobil +420 602 578 201
Email: cerny.energie@seznam.cz

Podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80630, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miloušem Pourem.

 


 

Poptávkový formulář

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nám zašlete vyplněný poptávkový list.

* Povinné položky

Napište nám

Požadujete i model?
Materiál
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.